06 - 1469 4897 info@sjamaan-adrie-talakua.nl
Persoonlijk consult bij Sjamaan Adrie Talakua

Klachtenregeling

Klacht, geschil, tuchtrecht?

Ben je ontevreden of het niet eens met mijn wijze van werken? Hier lees je mijn klachtenregeling.

Eerste stap? Neem contact met mij op, zodat we het kunnen bespreken. Na het inzenden van het contactformulier ontvang je direct een automatisch bericht met de inhoud van wat je hebt verzonden. Ook kun je je klacht direct zenden aan info@einstein-solutions.nl, je ontvangt dan uiterlijk binnen twee weken een bevestiging van ontvangst.

We zullen je klacht altijd vertrouwelijk behandelen.

Om je een indicatie te geven: wij streven ernaar binnen vier weken na het indienen van je klacht de procedure en afhandeling daarvan te hebben doorlopen. We zullen op zoek gaan naar een adequate oplossing. Mocht de procedure langer duren dan krijg je daarvan tijdig bericht met een indicatie wanneer de procedure alsnog verwacht wordt te zijn afgerond.

Klachten en de afhandeling daarvan worden door ons geregistreerd en gedurende twee jaren bewaard.

Komen we er niet uit?

Uiteraard hoop ik dat we er onderling samen uit kunnen komen. Aan jezelf werken kan heel veel soorten vragen opleveren en ik doe graag de nodige moeite om klachten samen met jou op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de volgende onafhankelijke klachten- en geschillencommissies:

  • Via mijn beroepsvereniging NBVH is voor mijn consulten het klachtrecht geregeld (Wkkgz) en kunt u terecht bij een klachtenfunctionaris.
  • Als er een geschil ontstaat, ben ik voor geschillen aangesloten bij SCAG. Dat betekent dat u terecht kan bij De Geschillencommissie Zorg.
  • Tuchtrecht is geregeld bij TCZ (als RBCZ geregistreerde therapeuten). Situaties die onder de tuchtnormen (beroepscode) vallen kunt u Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg voorleggen.
  • Voor klachten rondom mijn opleidingen en bijscholingen kunt u terecht bij de klachtencommissie van Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO).

Sjamaan Adrie Talakua