Meteen naar de inhoud

Culturen binnen het Sjamanisme versus Hypnose en Trance?

  • door

Culturen binnen het Sjamanisme versus Hypnose en Trance?

door sjamaan Adrie Talakua

Als praktiserend sjamaan voel ik mij een gezegend mens, omdat ik “in het nu” mag ervaren dat ik in dit leven mijn basis-inspiratie onttrek uit twee totaal verschillende culturen. Mijn oorspronkelijke Molukse-Indonesische cultuur en Westerse-Nederlandse cultuur.

Voordat ik verder ga toelichten hoe ik in mijn leven als sjamaan in mijn praktijk Hypnotherapie toepas, wil ik eerst naar de oorsprong van mijn herkomst.

Snel naar:
Mijn bijzondere gaven: Sjamaan | Cultuur: Molukse natuurlijke hypnose | Westerse-Nederlandse Hypnose: Digitaal en relativerend | Moderne hyhttps://sjamaan-adrie-talakua.nl/sjamanisme-hypnose-trance/#hypnosepnotische healing door Sjamaan Adrie

Sjamaan Adrie Talakua

Het begin van mijn levensreis

Ik ben in 1951 te Soerabaja geboren en twee dagen na mijn geboorte zijn ik en mijn ouders met de Atlantis naar Nederland gevaren. Mijn vader was marineman bij de Nederlandse Marine. Door de onrust in Indonesië met de Nederlandse Staat moesten wij hals over de kop naar Nederland afreizen. Molukse mensen, die dienden voor de Nederlandse vlag. De vervelende gebeurtenissen omtrent ons voorlopige verblijf in Nederland, door de Nederlandse Staat onderschreven, laat ik in dezen buiten beschouwing.

Mijn vader, die in mijn optiek een echte gezagsdrager was binnen de marine en ook overkwam als een wijze leider, wijs man, verbindingsman in de gemeenschap, droeg mij, als zijn zoon, de wijze woorden op: zorg dat je zoveel mogelijk leert hier in Nederland en dat als Molukker meeneemt in je bagage om als het ware jouw land (de Molukken) in een later stadium verder op te bouwen. Hij wees mij altijd op mijn bijzondere kwaliteiten, achteraf mijn missie als sjamaan.

Mijn bijzondere gaven: Sjamaan

Voor mijzelf weet ik niet beter dat ik van baby af aan van mijn ouders al voelde en hoorde dat ik een speciaal kind was binnen de familie Talakua en ons gezin. Zij vertelden mij meerdere keren in mijn jonge leven dat ik over bijzondere gaven beschikte, die ik diende te gebruiken als een soort van familietaak om mensen te helpen. Onbewust voelde deze boodschap voor mij als een zware last, zo ervaarde ik dat zeker als kind, dat vond ik niet prettig en ik verzette mij daartegen. Ik wilde liever profvoetballer worden, dan dat ik onder druk van mijn Talakua-systeem mij klaar moest stomen om mensen te helpen met mijn bijzondere gaven en wijsheid. Het voelde voor mij als jong kind als een loodzware opgave.
Op latere leeftijd, rond mijn 10e jaar, realiseerde ik mij pas wat zij daadwerkelijk bedoelden. Ik had de gave om mensen te genezen, daarbij kreeg ik tevens te horen dat ik wijs was én slim. Voor mij was die slimheid normaal en gek om steeds te horen dat het wijsheid was.

Mijn vader overleed toen ik 12 jaar was en toen stond Adrie alleen in de wereld met allerlei opdrachten, die ik dus als jong kind al door mijn strot kreeg. Het zaadje van een lot en opdracht was al gelegd en het kind Adrie openbaarde zich in hevige mate. Met mijn positieve kijk en handelswijze om succesvol te zijn in het leven, mijn sportdrang, mijn ondernemerschap, mijn sterke familieband en dikwijls kwam het deel ‘bijzondere menselijke gaven’ in mijzelf aankloppen met de vraag wanneer ik er iets mee ging doen. Na jaren van innerlijke strijd in mijzelf heb ik vanaf mijn 38e levensjaar de familiegaven volledig omarmd en voel ik mij inmiddels heel jong, sterk, krachtig, sereen. Het geheel van mijn gaven en mijzelf noem ik de Sjamaan Adrie in mij.

Om mijn positie als Molukse sjamaan extra inzicht te geven, zal ik ons familiesysteem uit Porto (Saparoea) ook wat beter plaatsen. Ik kom als zoon van het Talakua-systeem uit een soort van kastenstelsel, dat vanuit een natuurlijk historisch proces is ontstaan op, Saparoea, de Molukken. Ofwel een natuurlijke rangschikking waarbij in het verleden de naam ‘Talakua’ een bijzondere status en plek innam op het eiland. Daarbij horen ook de natuurlijke en bovenaardse energetische krachten van die “belangrijkste status”, als leiders, medicijnmannen, patriarch rollen die zich op hun eigen en natuurlijk wijze daar hebben vormgegeven.

Deze status en daarin de verweven kenmerken waren duidelijk terug te zien bij mijn vader: een leider, wijs, energetisch krachtig, rustig en sterk verbonden met, in mijn optiek, bovenaardse krachten.
Als ik naar mijn vader kijk, zie ik dat ik een vernieuwde versie van hem ben. Hij was in Indonesië, Porto, door ons familiesysteem een grootheid en in Nederland zette hij dat voort. Een man die vooruit kon kijken, overzicht had en mij liet inzien en horen dat wij, als voorlopig gevluchte Molukkers, de kans moesten grijpen om daadwerkelijke veranderingen in de tijd te maken. Oftewel: wat kan anders, wat kan beter, zorg dat je veranderingen door durft te voeren die voor de ontwikkeling van onze taak en ons systeem belangrijk zijn. Dit zijn bewuste en onbewuste communicatielijnen die bij mij als kind geïnternaliseerd zijn en die ik terugzie in kenmerken in mijn levensloop van de afgelopen 68 jaar.

Cultuur: Molukse natuurlijke hypnose

Mijn Molukse cultuur en familiestatus maken van mij een rijk mens, die zo intens beseft dat de wijze waarop mijn volk op de Molukken (nog steeds) de natuur en energie gebruikt om met elkaar te communiceren, in en uit trance. Het gebruikmaken van de bovenaardse en natuurlijke krachten wordt ondersteund door bestaande rituelen. Hierdoor ontstaat voor hen een verbinding met entiteiten van verschillende gradaties.
Als ik invoel, binnen mijn gezin, uit mijn ervaringen binnen de Nederlandse-Molukse samenleving en mijn terugkeer (2009) op mijn Talakua-eiland, Ambon, en in Saparoea voel ik letterlijk de sterke energie van de bevolking en haar verleden, die ook door mijn lichaam stroomt. Verbinding en tegelijkertijd een soort van trance en gevoel van overgave. De natuurlijke uitwisseling wordt extra verstevigd en opgeroepen als je mee wordt genomen naar festiviteiten (op bijvoorbeeld Ambon) met haar oorspronkelijke rituelen.

Als Molukse-Nederlander voel ik mij verdeeld. Als Molukker voel ik mij lekker, wil mij volledig overgeven aan de trance van de natuurlijke rituelen. Daarnaast, het deel waarin ik ben opgegroeid, de Nederlander met al zijn overtuigingen zegt: doe normaal of laat je niet gek maken. De verdeeldheid is ook mijn sleutel en die gevoelens maken mij rijk, want ik gebruik het voor mijn ontwikkeling door vragen te stellen als: wat kan ik hier mee en wat doe ik hiermee?
Wat mij duidelijk opvalt is dat mijn volk en cultuur een vorm van hypnose-trance veroorzaakt middels de natuurlijke krachten, rituelen, voorouders en gebeden.
Gelukkig ben ik ook in de omstandigheid geweest dat ik meerdere sjamanen uit verschillende werelddelen heb mogen ontmoeten die m.i. gelijksoortige rituelen en werkwijzen hanteren als mijn Molukse bevolking en sjamanen/medicijnmannen. Waardoor ik diezelfde natuurlijke vormen terug heb gezien.
Nadat ik mijn sjamaanschap heb omarmd, realiseer ik mij dat ik alles in mij draag dat mijn ouders, voorouders, cultuur, natuur en haar rituelen in optima forma bij zich droegen. Ook die natuurlijke hypnose-trance vorm en dat ik daar onbewust gebruik van kan maken in mijn (Nederlandse) Praktijk en hypnose.

Westerse-Nederlandse Hypnose: Digitaal en relativerend

Eigenlijk voel ik mij een Molukse-Westerse-Nederlandse sjamaan. Ik merk dat ik trots ben dat ik dit gevoel en deze vernieuwde combinatie/kenmerken mag dragen en tot uitvoer mag brengen. Een belangrijke aansturing is m.i. de woorden die mijn vader meerdere keren meegaf: “wij als voorlopig gevluchte Molukkers de kans moeten grijpen om daadwerkelijke veranderingen in de tijd te maken. Wat kan anders, wat kan beter, zorg dat je veranderingen door durft te voeren om je te ontwikkelen”.
Door mijn andere kijk op het leven heb ik blijkbaar met beide handen de woorden en aanwijzingen van mijn vader opgepakt. Hierdoor heb ik de Molukse sjamaan in mij zodanig opgewaardeerd met mijn Westerse en Nederlandse gewoontes, mijn grote verscheidenheid aan opleidingen/kennis, werkzaamheden en sportactiviteiten. De rode draad in mij is: dat ik alles wil kunnen begrijpen, wil voelen en vooral wil kunnen uitleggen (wat ik doe en waardoor) het liefst zo specifiek mogelijk. Ook wil ik dat mijn cliënten en studenten dat begrijpen.
Zo zie ik dat bij mij de Westerse digitalisering, zoals ik dat noem, heeft toegeslagen en blijkt dat ik mij ontwikkeld heb als exceptioneel hoogbegaafd mens. Voor mij is dit meer een label en niet meer dan dat. In de praktijk heb ik dat gebruikt om mijn Molukse achtergrond en systemische Talakua-kwaliteiten te optimaliseren naar deze tijd.
Achteraf gezien heb ik zoveel voordelen tot mij genomen, door mijn Molukse, natuurlijke en ritueel rijke systemische Talakua-verleden, dat van nature altijd al in mij aanwezig was. Dat heb ik onbewust een modern jasje aangetrokken, in samenwerking met mijn kennis en ervaring met de Westerse-digitale-hypnotherapie, waardoor ik sneller en gemakkelijker mensen in hypnose/trance kan brengen.

Moderne hypnotische healing door Sjamaan Adrie

Het verschil tussen mijn twee culturen m.b.t. hypnose/trance heb ik kunnen verwerken tot een hybride vorm. De centrale overeenkomst is dat ik directer communiceer. Enerzijds vanuit het natuurlijke met mensen en hun ziel. Anderzijds vanuit het Nederlandse om het te kunnen begrijpen en uit te leggen. Vanuit deze aanvliegroute neem ik mensen mee en voelen zij zich vrij snel veilig en geven zij zich over door mijn energieoverdracht van sereniteit en wijsheid.

Sjamanistische avond Sjamaan Adrie Talakua

Zolang ik leef, blijf ik ontwikkelen. Ook zolang ik leef, blijf ik beseffen wat de betekenis is van de feedback die elke dag in mijn leven krijg. Dat werk ik uit en ik ontwikkel. Vanuit die taak, die ik als jong kind kreeg, wist ik dat ik mensen mocht helpen. Nu kan ik ze helpen vanuit een nieuw elan en een moderne manier van natuurlijke trance en hypnose.

Daarnaast is mijn overtuiging dat ieder mens een sjamaan of heelmeester in zich heeft. Dat probeer ik met duidelijke communicatie bij mijn cliënten en studenten naar boven te halen. Zo wordt iedere keer een stukje van mijn onbewuste Molukse natuurlijke trance geactiveerd bij de Nederlandse mensen, waar nu de energetische ontwikkeling de volgende stap mag maken. Als je succesvol trance en hypnose bij jezelf kunt opwekken, tap je in de natuurlijk stroom van het leven. Dat is het mooiste cadeau dat iemand zichzelf kan geven.